جهان سفال

tel : 09213823728

مقالات

مقالات : تابلو سفال های موجود در مراحل ابتدایی از چند نوع خاک سرند شده استفاده میگردد.

این خاکها طبق فرمول خاصی با در صد نسبتهای مشخص با یکدیگر مخلوط میشوند.

پس از فرمول سازی بوسیله دستگاه اکسترودر و پرس خشتها به صورت منظم با ابعاد 20*20 در می آیند و بر روی زمینی صاف کنار هم به صورت منظم چیده میشوند و طرح مورد نظر با ابعادهای دلخواه قابل اعمال بر روی خشتها می باشد.

مقالات :

پس از اعمال طرح خشتها را در برابر هوای آزاد قرار میدهیم.

جهت خشک شدن و جلوگیری از شوک حرارتی این کار انجام میگیرد.

پس اطمینان حاصل شدن از خشک شدن کامل خشتها آنها را در کوره در دمای 1600 درجه سانتیگراد قرار میدهیم تا کاملا پخته شوند.

در پایان خشتها کوره و با گذشت چند ساعت سرد شده اند که آنها را در کارتنهای مخصوص میگذاریم.

لینک تلگرام :
https://t.me/jahansofal

tel : 09213823728

سفال نقش برجسته ، نقش برجسته سفالی ، نقش برجسته ، سفال ، نقش برجسته سفال