جهان سفال

tel : 09213823728

آجر مشبک لعابدار قلع و سرب

آجر مشبک  لعابدار قلع  و  سرب :

آجر مشبک لعابدار قلع و سرب در ابعاد و اندازه های متفاوت قابل اجرا می باشند.

آجرهای مشبک مورد نظر که در مراحل ابتدایی با پنج نوع خاک مرغوب مخلوط شده که دارای کیفیت و مقاومت بالایی برخوردار است و در فرمول آن محلولهای ضد شقه شدن استفاده شده است که پس از اجرا و کوره کردن به هیچ عنوان دچار شکست یا شقه شدن نیست.

آجر مشبک هتلی ، دایره ، پله :

آجرهای مشبک موجود در سایت در رنگهای دیگر در شهرهای مختلف اهواز ،کردستان ، همدان، تهران و اصفهان و …طبق خواسته مشتری سفارش و ساخته شده است و سپس ارسال گردیده است که در مراحل اجرایی آموزش رایگان به مشتریان ارائه شده است.

آجرهای مشبک  مراحل نصب:

1- سیمان سفید و دوغاب

2- چسب های مخصوص آجر مشبک و….

لینک تلگرام :
https://t.me/jahansofal

tel : 09213823728

آجر مشبک ، آجر لعابدار قلع و سرب ، آجر مشبک هتلی ، آجر مشبک دایره ، آجر مشبک پله ، پیچ  مسجد ، پایه پیچ مسجد ،الوان ، پلاک ، نره گنبد