جهان سفال

tel : 09213823728

چینی

چینی :

مقالات
چینی : چینی این نوع سرامیک دارای بدنه ای سفید و شفاف وبا درصد تخلخل کم و گاهی صفر است .لعاب  همواره ترانسپرانت و شیشه ای میباشد. از مواد اولیه مرغوب و کاملا خالص ذتهیه شده است 730 تا 1450 می باشد. درجه پخت این محصول از لحاظ ترکیب مواد به انواع ذیل تقسیم می گردند.

 هتل :

دارای ترکیبی سه ماده ای است که شامل اکسید آلومینیوم و سیلیس فراوان بودهو به اضافه مقدار درصدی کم از آهک کلسینه شده که در شرایطی ویژه حرارت دیده و دارای تخلخلی بسیار پایین می باشد.معمولا علامت مشخصه چینی هتل آنست که نسبت به سایر بسیار ضخیم تر می باشد.

 خانگی :

تمام تولید آن مانند چینی هتل است ولی با ساختی ظریفتر و نازکتر که باعث ایجاد شفافیت در بدنه ظرف میگردد.

چینی

چینی

شامل مقادیر فراوانی خاکستر استخوان می باشد که باعث تولید شفافیت بهتری در بدنه ظرف می گردد.

چینی های استخوانی اکثرا در انگلستان ساخته میشوند.

 فریت :

باعث شفافیت بدنه میگردد. نام بالیک ور که شامل مقادیری گدازنده فلاکس در آمریکا نیز از این نمونه است که له ناکس نامیده میشود.

سخت :

دارای ترکیبی هستند که در آن آلومین به مقدار زیاد جانشین کوارتز شده است.

 آشپزخانه ای :

یا اکسید لیتیم بصورت مواد معدنی مختلف در آنها که دارای ضریب انبساط حرارتی کم بوده

و اغلب شامل مقادیری کرودریت نوعی از چینی های آشپزخانه ای مخصوص داخل فر است

و نوعی دیگر ظروف مقاوم در برابر شعله وجود دارند استون ور می باشد

که پخت غذا بر روی حرارت آزاد را میسر می کند.

چینی

چینی

چینی :

لینک تلگرام : https://t.me/jahansofal

tel : 09213823728

سفال نقش برجسته ، نقش برجسته سفالی ، نقش برجسته ، سفال ، نقش برجسته سفال ، طرح نقش برجسته ، کتیبه سفالی ، کتیبه ، تابلو سفال ، تابلو سفال نقش برجسته ، نقاشی خاتون ، طرح کوبیسم ، تابلو خاتون ، طرح مینیاتوری ، سفال ارزان ، تابلو سفال ، طرح انتزاعی ، تابلوهای سفالی ، نقش برجسته سفالی مدرن ، طرح هخامنشی ، سفال مقاوم ، جهان سفال ، تابلو سفال برجسته ، قیمت تابلو سفال ، سفال ارزان ، آجر مشبک ، آجر لعابدار قلع و سرب ، آجر مشبک هتلی ، آجر مشبک دایره ، آجر مشبک پله ، الوان ، پلاک ، نره گنبد ، پیچ سفال ، سرامیکهای سه بعدی ، سرامیکهای مدرن ، کاشی و سرامیک ، سرامیک ارزان