جهان سفال

tel : 09213823728

فروش کاشی پرسلانی در ایتالیا (2)

فروش کاشی پرسلانی در ایتالیا

مقالات

فروش کاشی پرسلانی در ایتالیا

فروش کاشی پرسلانی در ایتالیا، اعداد و ارقام مربوط به فروش کاشی پرسلان قابل توجه است . ارقام سال ۱۹۹۶ نشان دهنده ۶ درصد افزایش فروش دارد. که این رقم در سال ۱۹۹۵ حدود پنج و نیم درصد بوده و در همان زمان تولید کاشی تک پخت سنتی کاهش چشمگیری داشته است . میزان فروش در سال ۱۹۹۷ نسبت به کل تولید برابر با ۹۴ نیم درصد است. که در سالهای ۹۰ تا ۹۴ سهم بازار داخلی ثابت مانده و در گستره ۲۰ تا ۲۳ میلیون متر مربع است . در حالی که در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ افزایش فروش در کشور ایتالیا دیده می‌شود . به عنوان مثال در سال ۱۹۹۵ حدود ۲۸ میلیون متر مربع و در سال ۱۹۹۶ حدود سی و یک و نیم میلیون متر مربع از این نوع کاشی به فروش رفته است .
فروش کاشی پرسلانی در ایتالیا

فروش کاشی پرسلانی در ایتالیا

فروش کاشی پرسلانی در ایتالیا

افزایش تولید با توجه به میزان صادرات بیشتر شود و تولید در سال ۱۹۹۲ به میزان ۵۲ درصد و در سال ۱۹۹۵ به میزان ۶۵ درصد افزایش یافت . و در سال ۱۹۹۶ این رقم ثابت ماند و تنها ۶۴ و ۶۶ درصد افزایش یافت اعداد و ارقام موجود در سال ۱۹۹۸ افزایش قابل توجهی را در میزان فروش خارجی نشان می دهد . به گونه ای که از ۸۰ میلیون مترمربع در سال ۱۹۹۷ به ۱۰۹ و ۶ میلیون مترمربع در سال ۱۹۹۸ افزایش یافته است . افزایش فروش در سال ۱۹۹۸ ، ۴۴ درصد بود . فروش کاشی پرسلان لعابدار در بازار از ۲۱.۵ میلیون مترمربع در سال ۱۹۹۷ به ۶۲.۵ میلیون مترمربع در سال ۱۹۹۸ رسید بنابراین حدود دو برابر افزایش داشته است .
فروش کاشی پرسلانی در ایتالیا (2)

فروش کاشی پرسلانی در ایتالیا (2)

لینک تلگرام : https://t.me/jahansofal tel : 09213823728 سفال نقش برجسته ، نقش برجسته سفالی ، نقش برجسته ، سفال ، نقش برجسته سفال ، طرح نقش برجسته ، کتیبه سفالی ، کتیبه ، تابلو سفال ، تابلو سفال نقش برجسته ، نقاشی خاتون ، طرح کوبیسم ، تابلو خاتون ، طرح مینیاتوری ، سفال ارزان ، تابلو سفال ، طرح انتزاعی ، تابلوهای سفالی ، نقش برجسته سفالی مدرن ، طرح هخامنشی ، جهان سفال ، سفال نقش برجسته جهان سفال ، آجر مشبک ، آجر لعابدار قلع و سرب ، آجر مشبک هتلی ، آجر مشبک دایره ، آجر مشبک پله ، الوان ، پلاک ، نره گنبد ، سرامیکهای سه بعدی ، سرامیکهای مدرن ، کاشی و سرامیک ، سرامیک ارزان